Vaše fotky tu!

Geodézia

Učebná pomôcka pre stredné školy geodetické. Geodézia, kartografia a kataster. www.geodezia.denicek.eu